مشارکت فارکسی در افغانستان


فارکس ضرر

فارکس ضرر

بنابراین میزان این سرمایه اولیه بیشتر به شخص بستگی دارد اما خود این درآمد واقعی در فارکس بدون پیوست سرمایه باید پولی باشد که شما قمارش کنید و از دست دادن آن امکان پذیر باشد و ...

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی

در صورت کاهش سریع قیمت بازار ، سفارش شما استراتژی معاملاتی (Trading Strategy) فعال نمی شود و ممکن است مجبور به ضرر و زیان باشید. حدضرر متحرک در کلیه کارگزاری ها برای همه دارایی ...

فارکس خوب

فارکس خوب

استفاده از اهرم به منظور بالقوه سود و زیان حاشیه را افزایش می دهد. تنظیمات مربوط به تعریف مدول یانگ به هنگام استفاده از ماشین حساب GSI، همیشه انجام نمیشد. البته باید در همین‌جا ...